San-Huang-Yi-Shen Capsule Ameliorates Diabetic Nephropathy in Rats Through Modulating the Gut Microbiota and Overall Metabolism

Added 123 days ago (21.01.2022)
Authors: Xiuhai Su; Wenxia Yu; Airu Liu; Congxiang Wang; Xiuzhen Li; Juanjuan Gao; Xiaofei Liu; Wenhui Jiang; Yue Yang; Shuquan Lv
Read article