FRAT1 promotes the angiogenic properties of human glioblastoma cells via VEGFA

Added 123 days ago (21.01.2022)
Authors: Biao Yang; Dong Liu; Ye-Qing Ren; Yan-Qi Sun; Jian-Ping Zhang; Xiao-Gang Wang; Yong-Qiang Wu; Shu-Le Wang; Shi-Hao Guo; Geng Guo
Read article