Predialysis serum lactate levels could predict dialysis withdrawal in Type 1 cardiorenal syndrome patients

Added 125 days ago (21.01.2022)
Authors: Heng-Chih Pan; Tao-Min Huang; Chiao-Yin Sun; Nai-Kuan Chou; Chun-Hao Tsao; Fang-Yu Yeh; Tai-Shuan Lai; Yung-Ming Chen; Vin-Cent Wu
Read article