Current Aspects on the Pathophysiology of Bone Metabolic Defects during Progression of Scoliosis in Neurofibromatosis Type 1

Added 119 days ago (21.01.2022)
Authors: Angelos Kaspiris; Olga D Savvidou; Elias S Vasiliadis; Argyris C Hadjimichael; Dimitra Melissaridou; Stella Iliopoulou-Kosmadaki; Ilias D Iliopoulos; Evangelia Papadimitriou; Efstathios Chronopoulos
Read article