Treatment of Femoral Head Osteonecrosis with Ozone Therapy: Pilot Trial of a New Therapeutic Approach

Added 124 days ago (21.01.2022)
Authors: Jian-Xiong An; Guo-Ping Wu; Kun Niu; You-Ping Wei; Hui Liu; Xin-You Gao; Jian-Ping Wu; Yong Wang; Harald Renz; John P Williams
Read article