Multivariate Pattern Analysis in Identifying Neuropathic Pain Following Brachial Plexus Avulsion Injury: A PET/CT Study

Added 163 days ago (21.01.2022)
Authors: Ao-Lin Hou; Jia-Jia Wu; Xiang-Xin Xing; Bei-Bei Huo; Jun Shen; Xu-Yun Hua; Mou-Xiong Zheng; Jian-Guang Xu
Read article