Medicina, Vol. 58, Pages 160: Patients with Cardiovascular Implantable Electronic Devices in the Era of COVID-19 and Their Response to Telemedical Solutions

Added 125 days ago (21.01.2022)
Authors: Diana Paskudzka; Łukasz Januszkiewicz; Roman Załuska; Agnieszka Kołodzińska; Łukasz Łyżwiński; Marcin Grabowski
Journal: Molecules
Read article