Belimumab in Lupus Nephritis: A Systematic Review and Meta-Analysis

Added 117 days ago (20.01.2022)
Authors: Sanjeev Shrestha; Pravash Budhathoki; Yuvraj Adhikari; Anupama Marasini; Shakar Bhandari; Wasey Ali Yadullahi Mir; Dhan B Shrestha
Journal: Cureus
Read article