Ginsenoside Rb1 Attenuates Triptolide-Induced Cytotoxicity in HL-7702 Cells <em>via</em> the Activation of Keap1/Nrf2/ARE Pathway

Added 128 days ago (20.01.2022)
Authors: Hulinyue Peng; Longtai You; Chunjing Yang; Kaixin Wang; Manting Liu; Dongge Yin; Yuchen Xu; Xiaoxv Dong; Xingbin Yin; Jian Ni
Read article