The Role of CD147 in Pathological Cardiac Hypertrophy Is Regulated by Glycosylation

Added 122 days ago (20.01.2022)
Authors: Fang-yuan Zhong, Yi-chao Zhao, Chen-xu Zhao, Zhi-chun Gu, Xi-yuan Lu, Wen-long Jiang, Ling-chen Gao, Wen-li Li, Zi-han Qin, Heng Ge, and Jun Pu
Read article