First clinical investigation of near-infrared window IIa/IIb fluorescence imaging for precise surgical resection of gliomas

Added 121 days ago (20.01.2022)
Authors: Jie Tian; Caiguang Cao; Zeping Jin; Xiaojing Shi; Zhe Zhang; Anqi Xiao; Junying Yang; Nan Ji; Zhenhua Hu
Read article