Transcatheter arterial embolization for massive hemobilia with N-butyl cyanoacrylate (NBCA) Glubran 2

Added 118 days ago (19.01.2022)
Authors: Yadong Shi; Liang Chen; Boxiang Zhao; Hao Huang; Zhaoxuan Lu; Haobo Su
Read article