Light-Induced Color Switching of Single Metal-Organic Framework Nanocrystals

Added 119 days ago (19.01.2022)
Authors: Yuliya Kenzhebayeva; Semyon Bachinin; Alexander I Solomonov; Venera Gilemkhanova; Sergei A Shipilovskikh; Nikita Kulachenkov; Sergey P Fisenko; Mikhail V Rybin; Valentin A Milichko
Read article