Crisaborole: an emerging therapy for prurigo pigmentosa

Added 126 days ago (18.01.2022)
Authors: Mingyuan Xu, Nanhui Wu, Qian Du, Zhiyu Zhou, Dan Deng, Yeqiang Liu
Read article