Influence of Melatonin on Behavioral and Neurological Function of Rats with Focal Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury via the JNK/FoxO3a/Bim Pathway

Added 120 days ago (18.01.2022)
Authors: Xingwang Chen, Xueyuan Shen, Jianbo Lai, Zhijun Yao, Xian Peng, Long Wu, Yuantong Ou, Huachu Wu, Haofeng Zhu, and Yiyu Deng
Read article