A Signature for Smoking Status of Coronary Heart Disease Patients through Weighted Gene Coexpression Network Analysis

Added 119 days ago (18.01.2022)
Authors: Zhenglu Shang, Jiashun Sun, Jingjiao Hui, Yanhua Yu, Xiaoyun Bian, Bowen Yang, Kewu Deng, and Li Lin
Read article