Diagnostics, Vol. 12, Pages 214: Microbial Translocation and Perinatal Asphyxia/Hypoxia: A Systematic Review

Added 121 days ago (16.01.2022)
Authors: Dimitra-Ifigeneia Matara; Abraham Pouliakis; Theodoros Xanthos; Rozeta Sokou; Georgios Kafalidis; Zoi Iliodromiti; Theodora Boutsikou; Nicoletta Iacovidou; Christos Salakos
Journal: Molecules
Read article