Guideline for Quality Control of Powered Polymerisation Activators for Chairside Use

Added 164 days ago (15.01.2022)
Authors: Bao Lin Fan; Xin Ya Li; Jian Xia Wang; Shu Bin Wu; Chuan Bin Guo; Jie Fei Shen; Jin Ning Zhang; Ji Qing Yang; Xin Chen Zhao; Jian Hua Lin
Read article