Molecules, Vol. 27, Pages 530: Comparison of Phenolic Metabolites in Purified Extracts of Three Wild-Growing Herniaria L. Species and Their Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities In Vitro

Added 131 days ago (14.01.2022)
Authors: Solomiia Kozachok; Joanna Kolodziejczyk-Czepas; Svitlana Marchyshyn; Krzysztof Kamil Wojtanowski; Grażyna Zgórka; Wieslaw Oleszek
Journal: Molecules
Read article