The Positive Impact of Having Served as a Danwei Leader on Post-retirement Life Satisfaction: Experiences in China

Added 131 days ago (14.01.2022)
Authors: Li He; Kun Wang; Tianyang Li; Jiangyin Wang; Yuting Wang; Zixian Zhang; Yuanyang Wu; Shuo Zhang; Siqing Zhang; Hualei Yang
Read article