Cytosporone B (Csn-B), an NR4A1 agonist, attenuates acute cardiac allograft rejection by inducing differential apoptosis of CD4+T cells

Added 126 days ago (14.01.2022)
Authors: Xiangchao Ding; Sheng Le; Ke Wang; Yunshu Su; Shanshan Chen; Chuangyan Wu; Jiuling Chen; Shanshan Chen; Anchen Zhang; Jiahong Xia
Read article