Acute Succinate Administration Increases Oxidative Phosphorylation and Skeletal Muscle Explosive Strength via SUCNR1

Added 132 days ago (14.01.2022)
Authors: Guli Xu; Yexian Yuan; Pei Luo; Jinping Yang; Jingjing Zhou; Canjun Zhu; Qingyan Jiang; Gang Shu
Read article