Genes, Vol. 13, Pages 139: OTP970 Is Required for RNA Editing of Chloroplast ndhB Transcripts in Arabidopsis thaliana

Added 133 days ago (14.01.2022)
Authors: Mei Fu; Xiaona Lin; Yining Zhou; Chunmei Zhang; Bing Liu; Dongru Feng; Jinfa Wang; Hongbin Wang; Honglei Jin
Journal: Molecules
Read article