Controlled Hemorrhage Sensitizes Angiotensin II-Elicited Hypertension through Activation of the Brain Renin-Angiotensin System Independently of Endoplasmic Reticulum Stress

Added 124 days ago (13.01.2022)
Authors: Guo-Biao Wu, Hui-Bo Du, Jia-Yi Zhai, Si Sun, Jun-Ling Cui, Yang Zhang, Zhen-Ao Zhao, Jian-Liang Wu, Alan Kim Johnson, Baojian Xue, Zi-Gang Zhao, and Geng-Shen Zhang
Read article