Adhesion of enteropathogenic, enterotoxigenic and commensal <em>Escherichia coli</em> to the Major Zymogen Granule Membrane Glycoprotein 2

Added 127 days ago (13.01.2022)
Authors: Christin Bartlitz; Rafał Kolenda; Jarosław Chilimoniuk; Krzysztof Grzymajło; Stefan Rödiger; Rolf Bauerfeind; Aamir Ali; Veronika Tchesnokova; Dirk Roggenbuck; Peter Schierack
Read article