Quantification for biomechanical properties of human cornea by using acoustic radiation force optical coherence elastography

Added 134 days ago (13.01.2022)
Authors: Yanzhi Zhao; Yongbo Wang; Yueyuan Xu; Yunjiang Zhang; Hongwei Yang; Xiao Han; Yirui Zhu; Yubao Zhang; Guofu Huang
Read article