IJMS, Vol. 23, Pages 756: SiMYB19 from Foxtail Millet (Setaria italica) Confers Transgenic Rice Tolerance to High Salt Stress in the Field

Added 129 days ago (11.01.2022)
Authors: Chengjie Xu; Mingzhao Luo; Xianjun Sun; Jiji Yan; Huawei Shi; Huishu Yan; Rongyue Yan; Shuguang Wang; Wensi Tang; Yongbin Zhou; Chunxiao Wang; Zhaoshi Xu; Jun Chen; Youzhi Ma; Qiyan Jiang; Ming Chen; Daizhen Sun
Journal: Molecules
Read article