IJMS, Vol. 23, Pages 751: Disruption of OsPHD1, Encoding a UDP-Glucose Epimerase, Causes JA Accumulation and Enhanced Bacterial Blight Resistance in Rice

Added 136 days ago (11.01.2022)
Authors: Yu Gao; Xiaojiao Xiang; Yingxin Zhang; Yongrun Cao; Beifang Wang; Yue Zhang; Chen Wang; Min Jiang; Wenjing Duan; Daibo Chen; Xiaodeng Zhan; Shihua Cheng; Qunen Liu; Liyong Cao
Journal: Molecules
Read article