Effects of lower body positive pressure treadmill on functional improvement in knee osteoarthritis: A randomized clinical trial study

Added 125 days ago (11.01.2022)
Authors: Hong-Xin Chen; Yao-Xuan Zhan; Hai-Ning Ou; Yao-Yao You; Wan-Ying Li; Shan-Shan Jiang; Mei-Feng Zheng; Lin-Zi Zhang; Ke Chen; Qiu-Xia Chen
Read article