Risk factors of pulmonary embolism in the elderly patients: a retrospective study

Added 127 days ago (10.01.2022)
Authors: Yuxia Ma; Yi Liu; Ying Zhi; Haibin Wang; Mei Yang; Jieting Niu; Li Zhao; Pengsheng Wang
Read article