Transcriptomic Analysis Reveals the Protective Effects of Empagliflozin on Lipid Metabolism in Nonalcoholic Fatty Liver Disease

Added 129 days ago (07.01.2022)
Authors: Yuting Ma; Chengxia Kan; Hongyan Qiu; Yongping Liu; Ningning Hou; Fang Han; Junfeng Shi; Xiaodong Sun
Read article