Peritoneum‐inspired Janus Porous Hydrogel with Anti‐deformation, Anti‐adhesion and Pro‐healing Characteristics for Abdominal Wall Defect Treatment

Added 138 days ago (05.01.2022)
Authors: Weiwen Liang, Wenyi He, Rongkang Huang, Youchen Tang, Shimei Li, Bingna Zheng, Yayu Lin, Yuheng Lu, Hui Wang, Dingcai Wu
Read article