Lateral Flow Immunoassay of SARS-CoV-2 Antigen with SERS-Based Registration: Development and Comparison with Traditional Immunoassays

Added 227 days ago (24.12.2021)
Authors: Kseniya V Serebrennikova; Nadezhda A Byzova; Anatoly V Zherdev; Nikolai G Khlebtsov; Boris N Khlebtsov; Sergey F Biketov; Boris B Dzantiev
Journal: Biosensors
Read article