Clinical impact of Fn-induced high expression of KIR2DL1 in CD8 T lymphocytes in oesophageal squamous cell carcinoma

Added 194 days ago (22.12.2021)
Authors: Xiaopeng Wang; Yiwen Liu; Yannan Lu; Simo Chen; Yaoping Xing; Haijun Yang; Xiaojun Wang; Yaowen Zhang; Tao Pan; Junkuo Li; Min Wang; Ning Zhang; Mengxia Liang; Fuyou Zhou
Read article