Cancers, Vol. 14, Pages 7: Evaluation of Changes to the Oral Microbiome Based on 16S rRNA Sequencing among Children Treated for Cancer

Added 157 days ago (21.12.2021)
Authors: Patrycja Proc; Joanna Szczepańska; Beata Zarzycka; Małgorzata Szybka; Maciej Borowiec; Tomasz Płoszaj; Wojciech Fendler; Jędrzej Chrzanowski; Małgorzata Zubowska; Małgorzata Stolarska; Wojciech Młynarski
Journal: Molecules
Read article