Binding mechanism of lipase with Lentinus edodes mycelia polysaccharide by multi‐spectroscopic methods

Added 194 days ago (18.12.2021)
Authors: Jianli Liu, Jiahe Chen, Xiangyang Liu, Wei Shao, Xueying Mei, Zhipeng Tang, Xiangyu Cao
Read article