Biology, Vol. 10, Pages 1346: Heterologous Expression and Rational Design of l-asparaginase from Rhizomucor miehei to Improve Thermostability

Added 161 days ago (17.12.2021)
Authors: Xian Zhang; Zhi Wang; Yimai Wang; Xu Li; Manchi Zhu; Hengwei Zhang; Meijuan Xu; Taowei Yang; Zhiming Rao
Journal: Molecules
Read article