The Effect of Berberine on Metabolic Profiles in Type 2 Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Added 156 days ago (15.12.2021)
Authors: Jing Guo, Hongdong Chen, Xueqin Zhang, Wenjiao Lou, Pingna Zhang, Yuheng Qiu, Chao Zhang, Yaoxian Wang, and Wei Jing Liu
Read article