Injectable hydrogel for postoperative synergistic photothermal-chemodynamic tumor and anti-infection therapy

Added 55 days ago (04.12.2021)
Authors: Han Huang; Xiaorui Wang; Weili Wang; Xinyu Qu; Xuejiao Song; Yewei Zhang; Liping Zhong; Da-Peng Yang; Xiaochen Dong; Yongxiang Zhao
Journal: Biomaterials
Read article