A scalable coaxial bioprinting technology for mesenchymal stem cell microfiber fabrication and high extracellular vesicle yield

Added 44 days ago (04.12.2021)
Authors: Jianwei Chen, Duchao Zhou, Zhenguo Nie, Liang Lu, Zhidong Lin, Dezhi Zhou, Yi Zhang, Xiaoyan Long, Siyang Fan and Tao Xu
Read article