Novel Third-Order Nonlinear Optical Materials with Craig-Möbius Aromaticity

Added 48 days ago (03.12.2021)
Authors: Zirui Wang; Weiyin Yan; Guoxiang Zhao; Kechen Wu; Zhi-Gang Gu; Qiao-Hong Li; Jian Zhang
Read article