Twist engineering of the two-dimensional magnetism in double bilayer chromium triiodide homostructures

Added 51 days ago (02.12.2021)
Authors: Hongchao Xie; Xiangpeng Luo; Gaihua Ye; Zhipeng Ye; Haiwen Ge; Suk Hyun Sung; Emily Rennich; Shaohua Yan; Yang Fu; Shangjie Tian; Hechang Lei; Robert Hovden; Kai Sun; Rui He; Liuyan Zhao
Read article