Genes, Vol. 12, Pages 1924: Genome-Wide Selective Signatures Reveal Candidate Genes Associated with Hair Follicle Development and Wool Shedding in Sheep

Added 170 days ago (29.11.2021)
Authors: Zhihui Lei; Weibo Sun; Tingting Guo; Jianye Li; Shaohua Zhu; Zengkui Lu; Guoyan Qiao; Mei Han; Hongchang Zhao; Bohui Yang; Liping Zhang; Jianbin Liu; Chao Yuan; Yaojing Yue
Journal: Molecules
Read article