Aflatoxin B1-activated heterophil extracellular traps result in the immunotoxicity to liver and kidney in chickens

Added 52 days ago (29.11.2021)
Authors: Xinxin Gao; Liqiang Jiang; Jingnan Xu; Wei Liu; Shurou Li; Wenlong Huang; Haiguang Zhao; Zhengtao Yang; Xingang Yu; Zhengkai Wei
Read article