Atmosphere, Vol. 12, Pages 1574: Bioaerosol Emission from Biofilters: Impact of Bed Material Type and Waste Gas Origin

Added 264 days ago (27.11.2021)
Authors: Katarzyna Affek; Agnieszka Tabernacka; Monika Załęska-Radziwiłł; Nina Doskocz; Adam Muszyński
Journal: Molecules
Read article