Biomedicines, Vol. 9, Pages 1749: Synergistic Anticancer Effect of Glycolysis and Histone Deacetylases Inhibitors in a Glioblastoma Model

Added 185 days ago (23.11.2021)
Authors: Beata Pająk; Ewelina Siwiak-Niedbalska; Anna Jaśkiewicz; Maja Sołtyka; Rafał Zieliński; Tomasz Domoradzki; Izabela Fokt; Stanisław Skóra; Waldemar Priebe
Journal: Molecules
Read article