Chinese Herbal Preparation SaiLuoTong Alleviates Brain Ischemia <em>via</em> Nrf2 Antioxidation Pathway-Dependent Cerebral Microvascular Protection

Added 268 days ago (19.11.2021)
Authors: Xiao-Di Fan; Ming-Jiang Yao; Bin Yang; Xiao Han; Ye-Hao Zhang; Guang-Rui Wang; Peng Li; Li Xu; Jian-Xun Liu
Read article