Microorganisms, Vol. 9, Pages 2391: Composition and Biological Activity of Vitis vinifera Winter Cane Extract on Candida Biofilm

Added 61 days ago (19.11.2021)
Authors: Zdeněk Kodeš; Maria Vrublevskaya; Markéta Kulišová; Petr Jaroš; Martina Paldrychová; Karolína Pádrová; Kristýna Lokočová; Andrea Palyzová; Olga Maťátková; Irena Kolouchová
Journal: Molecules
Read article