Human Telomerase Reverse Transcriptase as a Therapeutic Target of Dihydroartemisinin for Esophageal Squamous Cancer

Added 194 days ago (09.11.2021)
Authors: Qingrong Li; Qiang Ma; Lei Xu; Chuanli Gao; Lihua Yao; Jilin Wen; Miyuan Yang; Jibing Cheng; Xi Zhou; Jiang Zou; Xiaowu Zhong; Xiaolan Guo
Read article