Multifunctional Biomedical Materials Derived from Biological Membranes

Added 197 days ago (06.11.2021)
Authors: Yuemin Wang, Xinyuan Xu, Xingyu Chen, Jianshu Li
Read article